Prayers


adhyayate cha ya imam dharmyam sanvadamavayoho |
Dnyan yadnyen tenaham ishtah syamiti mematihi ||

shuklaambaradharam devam shashivarnam chaturbhujamh
prasannavadanam dhyaayeth sarvavighnopashaantaye

Asato Maa Sad Gamaya
Tamaso Maa Jyotir Gamaya
Mrityor Maa Amritam Gamaya
Om Shanti Shanti Shanti

KARPOORARATI

jaidev jaidev jay Chidambara
kaarpurarati ovalito eeshwara

shudha bhakti dnyan karpoorajyoti
ovalila atma Chidambar moorthy

deva bhakta pan eikya nijajyoti
Chidambari zaali dasa nijashanti

NAMAN

CHIDAMBARA NAMASTESTU CHINTITARTH PRADAYINE
AUDUMBARA SADA VAASA CHIDAMBAR NAMOSTUTE

BHAJAN

shivshiv shivshiv sambachidambar
harhar harhar sambachidambar

SHRI CHIDAMBAR MANTRA JAPA

assya shri chidambar maha mantrassya narayan rushaye namaha | |shirasi | anustup chandase namaha | mukhe | shri chidambar devatayai namaha | | hrudaye | hraam beejay namaha | guhye | hreem shaktaye namaha | padayoho | hraum | keelakaya namaha | nabhou | sharirashudhidwara shri chidambar charitra parayana adhikarasidhyarthe nyase jape cha viniyogaha ||

PRAYER OF LORD SHIVA

karpuragauram karunaa vataaram
sansaara saaram bhujagendra haaram
sadaa vasantam hridayaaravinde
bhavam bhavaanii sahitam namaami

SARASWATI PRAYER

yaa kundendu tushhaar haara dhavalaa
yaa shubhra vastraamvritaa

yaa veenaavar dandamanditakaraa
yaa shvet padmaasanaa

yaa brahmaa chyuta shaankara prabhrutibhir
devai sadaa vanditaa

saa maam paatu sarasvatii bhagavatii
nihsheshha jaadyaapahaa

GANESH BHAJAN

Jai Jai Jai Gana Nayaka

Jai Jai Jai Gana Nayaka Jai Jai Vighna Vinashaka

Jai Shubha Mangala Dayaka Vidya Buddhi Pradayaka

Gajavadana Gauri Nandana

Gangadhara Shiva Shambo Nandana

Jai Jai Jai Jai Ganapathi Deva

Jal Jai Jai Jal Ganapathi Deva

Gajanana Gajanana

Gajanana Hey Ganapathi Deva

Jai Jai Jai Jai Ganapathi Deva

Matha Parvathi Pita Mahadeva

Gajanana Gajanana

Gajanana Hey Ganapati Deva

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Devaa

Jal Ganesh, Jal Ganesh, Jal Ganesh Devaa

Mataa Janki Parvati Pita Mahadeva,

Laddvan Ka Bhog Lage Sant Karen Sevaa

Ek Dant Dayavant Chaar Bhujaa Dhaaree,

Maathe Sindoor Sohe Moose Ki Savaaree,

Andhen Ko Aankh Det Khodeen Ko Khaaya,

Laddvan Ka Bhog Lage Sant Karen Sevaa

Haar Chadhe Phool Chadhe Aur Chadhe Mevaa,

Baanjhan Ko Putra Det Nirdhan Ko Maaya,

Deenan Kee Laaj Raakh Shambhu Sutwaaree

Gauri Ganesh Uma Mahesh

Gauri Ganesh Uma Mahesh

Parvathi Nandana Parti Ganesh

Sharanam Ganesh Sharanam Ganesh

Shiva Nandana Ganapati Ganesh

GAURINANDANA GAJANANA

Gouri nandhana gajaanana

Girijaanandhana Neeranjana

Parvati Nandhana Shubanana

Pahi Prabhomam pahi pransanna

Shanmukha Sodhara Gajaanana

Shanmukha Pradhaana Neeranjana

Shambu kumara gajaanana

Shambhavi thanaya shubanana

GANESH SLOKA

vakratunda mahaakaaya

suuryakoti samaprabha

nirvighnam kuru me deva

sarvakaaryeshhu sarvadaa

Ganeshaji arti

Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh deva

Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva.

Ek dant dayavant, char bhuja dhari

Mathe sindur sohai, muse ki savari,

Jai Ganesh...

Andhan ko ankh det, kodhin ko kaya

Banjhan ko putra det, nirdhan ko maya,

Jai Ganesh....

Pan chadhe, phul chadhe, aur chadhe meva

Ladduan ka bhog lage, saht kare seva,

Jai Ganesh....

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh deva,

Mata jaki Parvata, Pita Mahadeva.

Jai Ganesh....

SHRI GANESH SLOKA

Pranamya sirasa devam gauri putram vinayakam

Bhaktavasam smarennityam-ayuh kamartha-siddhaye 1

Prathamam vakra-tundam ca ekadantam dvitiyakam

Trtiyam krsna-pingaksam gaja-vaktram catuthakam 2

Lambodaram pancamam ca sastham vikatam-eva ch

Saptamam vighna-rajam ca dhumra-varnam tathastamam 3

Navamam bhala-candram ca dasamam tu vinayakam

Ekadasam ganapatim dvadasam tu gajananam 4

Dvadasaitani namani tri-sandhyam yah pathen-narah

Na ca vighna-bhayam tasya sarva-siddhi-karam prabho 5

SHIVA ARATI

Jai Shiv onkara, Prabhu, jai Shiv onkara,

Brahma Vishnu Sadashiv ardhangi dhara, Om Har Har Mahadev....

Ekanan, chaturanan, panchanan raje,

Hansasan GarudaSan Vrishvahan saje, Om Har Har Mahadev....

Do bhuj, charu chaturbhui dashmukh ati sohe

Tinon rup nirakhte tribhuvan janmohe, Om Har Har Mahadev....

Akshyamala banamala mundmal dhari

Chandan mrigmad sohai, bhale shubhkari, Om Har Har Mahadev....

Shvetambar Pitambar Bagambar ange,

Brahmadik Sankadik Pretadik sange, Om Har Har Mahadev....

Kar madhye kamandalu au trishul bhari,

Sukhkari dukhahari jagpalankari, Om Har Har Mahadev....

Brahma Vishnu Sadashiv janat aviveka,

Pranavakshar men shobhit ye tinon eka, Om Har Har Mahadev....

Trigun svami ki arti jo koi nar gave

Kahat Shivanand svami man vanchhit phal pave, Om Har Har Mahadev....

GURU

gururbrahmaa gururvishnu gururdevo maheshvarah
guruh saakshaat parabrahma
tasmai shree gurave namah

EARLY MORNING PRAYER

karaagre vasate lakshmiih

karamadhye sarasvati

karamuule tu govindah

prabhaate karadarshanam

samudravasane devi

parvatastanamandale

vishnupatni namastubhyam

paadasparsham kshamasva me

BED TIME (PAYER)

(Karacharana)

karacharana kritam vaa

kaayajam karmajam vaa

shravana nayanajam vaa

maan asam vaaparaadham.

vihita mavihitam vaa

sarvame tatkshamasva

jaya jaya karunaabdhe

shriimahaadeva shambho

SHANTI MANTRA

Om Shanti Antarikshagunda

Shanti Prithvi

Shanti Raapa

Shanti Roshadaya

Shanti Vanaspataya

Shanti Vishvayedeva

Shanti Brahma

Shanti Sarva Gunda

Shanti Shanti Reva

Shanti Saama

Shanti Redhi

Om Shanti Shanti Shanti Om